Guðmundur Jónasson leggur ríka áherslu á að ráða til sín hæfileikaríkt og fært starfsfólk. Við bjóðum upp á gott og spennandi starfsumhverfi, frábæran starfsanda og tækifæri fyrir starfsmenn til þess að eflast og þróast í starfi. Við leggjum mikið upp úr öryggi og vellíðan starfsmanna ásamt því að leggja áherslu á fjölbreytileika og jafnrétti. Við hvetjum alla áhugasama til þess að sækja um óháð kyni, aldri, trúarbrögðum, kynhneigð, þjóðerni eða öðrum þáttum.

Nánari upplýsingar um störf hjá Guðmundi Jónassyni veitir Edda Björk Kristjánsdóttir mannauðsstjóri, á edda@gjtravel.is.

Meðferð umsókna:


Gudmundur Jonasson places great emphasis on hiring talented and competent staff. We offer a great and exciting work environment and opportunities for our employees to grow and develop professionally. We strive to ensure the safety and well-being as well as to focus on diversity and equality. We encourage everyone interested to apply regardless of gender, age, religion, sexual orientation, ethnicity or other factors.

For more information about available postitions at Gudmundur Jónasson contact Edda Björk Kristjánsdóttir HR manager, edda@gjtravel.is.

Process of applications:

Störf í boði